Екип

Камен Симеонов

Камен Симеонов

Мениджър проекти

Камен Симеонов – старши експерт в EnEffect с 20-годишен опит в проекти за околна среда, енергийна ефективност и възобновяема енергия. Той е сертифициран енергиен одитор на промишлени системи от 2005 г. и е участвал в много енергийни одити в промишлеността и сградите. Г-н Симеонов е бил ръководител на национални и международни проекти в областта на енергийната ефективност, оползотворяването на биомаса, изменението на климата. Основните квалификации на г-н Симеонов са идентифициране на проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяеми енергийни източници, енергийно обследване на промишлени предприятия и сгради, разработване и управление на проекти, финансов инженеринг, разработване и оценка на бизнес планове, проекти по изменение на климата.