Екип

Антония Новакова

Антония Новакова

Мениджър проекти

Антония Новакова е бакалавър по строителство на сгради и съоръжения, а през 2022 година защитава магистърска степен по икономика, специалност „Енергийни пазари и услуги“ към Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Притежава повече от 15 години професионален опит в управлението на проекти и стратегическо планиране на местно ниво, като последните 10 от тях е заемала различни длъжности в местната администрация, развивайки своята експертиза в областта на климатичните промени. Участвала е в редица форуми и обучения, като лектор и обучител.  От края на 2022 г. е част от екипа на Центъра за енергийна Ефективност ЕнЕфект.