Екип

Д-р арх. Здравко Генчев

Д-р арх. Здравко Генчев

Председател на УС

Завършва Архитектурния факултет на Висшия инженерно-строителен институт. Ръководил е проектантски и научноизследователски колективи, специализирал е по жилищна архитектура, жилищна политика и енергийна ефективност в Италия, Англия, Дания, САЩ и др. Работил е   като главен редактор на сп. “Архитектура”, началник управление “Жилищна политика” към Министерството на териториалното развитие и жилищната политика, генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика. От 1993 г. е изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Има над 200 публикации в национални и чуждестранни издания, участва  в международни форуми като лектор. Зам.-председател е на Ръководния комитет на проекта “Енергийна ефективност 21” на Икономическата комисия на ООН за Европа.