За Центровете

Нормативна рамка

Финансови източници

Събития

Полезни връзки

Библиотека

 

 

Общинските информационни центрове по енергийна ефективност се създават с подкрепата на проекта
на Глобалния екологичен фонд и Програмата на ООН за развитие
"Знания и умения за насърчаване на енергийната ефективност в сградите"