News

11.11.2020,

Модели за енергийни кооперативи за възобновяема енергия с публично-частно партньорство с участие на общини

Този обзор разглежда следните въпроси:

1. Производство на електрическа енергия с фотоволтаични технологии за потребление за собствени нужди на коопериращите се страни 
2. Производство на електрическа енергия с фотоволтаични технологии за продажба по преференциални цени
3. Сградно обновяване, съчетано с производство на електроенергия с фотоволтаични технологии
4. Производство на топлинна енергия за собствени нужди от коопериращите се страни
5. Производство на топлинна и студова енергия за собствени нужди от коопериращите се страни
6. Производство на електрическа енергия с фотоволтаични технологии за захранване със „зелена енергия“ на зарядна станция за електромобили.