News

13.10.2022,

Среща по проект NZEB Ready в Лисабон

Днес и утре в Лисабон се провежда и срещата по проект NZEB Ready, в която разработваме специализирани учебни програми и помагала за допълнителна квалификация на специалисти в областта на строителството и сградните системи и технологии. Трудно можехме да намерим по-подходяща локация - "Слънчевата сграда" на португалския научно-изследователски институт #LNEG, построена още през 2005 г. Таза сграда всъщност е забележителна не толкова с фотоволтаичните системи, колкото с това, че използва единствено геотермална енергия за охлаждане, което - вече можем да гарантираме от собствен опит - е напълно достатъчно, поради интелигентното проектиране, оптимална ориентация, контрол върху слънчевите топлопритоци чрез автоматично засенчване, фасада с интегрирани топлообменници, и, разбира се, отлична топлоизолация. 

В следващите два дни ще завършим единиците резултати от учене по новите програми, ще обсъдим учбните помагала и презентации, а през 2023 г. ще започнем с пилотните обучения.