News

10.10.2023,

Конференция под надслов "Обнови България – спести енергия!"

"Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели.

Мотото на организацията е „най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“.

Конференцията ще се проведе на 19 октомври 2023 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. в зала 1.5 на Камара на Строителите в България, ул. „Михаил Тенев“ № 6 и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Събитието се организира от името на сдружение „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), национален партньор на европейската кампания Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.

Конференцията ще се проведе в три последователни дискусионни панела и е насочено към вземащи решения на политическо и административно ниво, експерти и специалисти от държавната и общинската администрации, архитекти, инженери-проектанти, строители и консултанти, работещи в областта на енергийно ефективното обновяване на сгради.

Енергийното обновяване на сградите е важен инструмент в борбата срещу климатичните промени и ще играе важна роля в помощ на ЕС да постигне целите на „Зелената сделка“. Изпълнението на проектите по тази инициатива ще осигури работа на минимум 50 българи за всеки 1 милион евро инвестиция.

Събитието изисква предварителна регистрация. Можете да го направите като попълните формата в сайта на БАИС - тук.

Вижте още: 

Програма на конференцията

Покана