News

Представители на ЕнЕфект ще вземат участие в международната конференция "Пасивна къща" (02-05 май 2012 г., Хановер, Германия)

06.04.2012,
Изпълнителният директор на ЕнЕфект д-р арх. Здравко Генчев, арх. Иглика Люцканова и д-р Драгомир Цанев ще вземат участие в международната конференция "Пасивна къща" (http://www.passivhaustagung.de/sechzehnte/Englisch/index_eng.php), която ще бъде проведена на 02-05 май 2012 г. в Хановер, Германия. Конференцията се организира от Институт „Пасивна къща” (Passive House Institute, www.passiv.de) и proKlima Hannover (http://www.proklima-hannover.de) и представлява водещо събитие в областта на нискоенергийното строителство и производството, дистрибуцията и прилагането на енергийноефективни компоненти и решения в сградите. През 2012 г., работната програма предвижда огромно разнообразие от събития, включващи пленарни сесии с участието на световноизвестни експерти в областта, форуми за специалисти, учебни курсове, пазар за нови работни места и изложение, включващо демонстрации на иновативни строителни компоненти и решения. Тези събития ще бъдат съпътствани от обучителни турове, които ще предоставят възможност на участниците да придобият преки впечатления от съществуващи пасивни сгради.

В рамките на конференцията ще бъде проведена и първата среща на партньорите по започващия проект "Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия" (PassREg) с координаторИнститут „Пасивна къща”, в който ЕнЕфект има водеща роля. Заедно с неизбежните административни дейности, свързани със старта на всеки проект, се предвижда провеждането на еднодневен специализиран обучителен тур, включващ посещения на пасивни сгради в района на Хановер, и международен семинар с участието на ключови представители на местните власти и други заинтересувани групи. Основната цел на семинара е да обсъди и определи ролята на факторите, които са допринесли в исторически план за налагането на Хановер като водещ „пасивен регион”, като с това подпомогне описанието и анализа на работещия модел, който ще бъде предложен за адаптация на другите участващи в проекта региони.

За повече информация за проекта, Ви предлагаме да се запознаете с материала на адрес http://www.eneffect.bg/button/?category_id=129&page_id=364 или да се свържете директно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.