News

Европейското бъдеще на градовете - във фокуса на двудневна конференция в Габрово

12.05.2015,
Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж и европейското бъдеще на градовете ще бъдат във фокуса на двудневна конференция, организирана от община Габрово и Областен информационен център – Габрово. Събитието ще се проведе на 14 и 15 май 2015 г. в Художествената галерия "Христо Цокев". Медиен партньор е "ГРАДЪТ Медиа Груп" и  "Строителство Градът".
Първият ден от конференцията ще бъде посветен на "умните" градове, както напоследък е прието да се наричат тези, които успешно са внедрили и прилагат иновации и съвременни технологии, за да предоставят по-добра среда за обитание и живот на своите граждани.

Бъдещето на нискоенергийните сгради в Европа, добри примери за фасилити мениджмънт, тайните на озеленените сгради и екологичното строителство, интелигентните ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма, европейските практики за осигуряване на безопасност на движението по пътищата, управлението на интелигентните градове и иновациите в сферата на образованието са част от темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието. Те ще бъдат представени от международния консултант Дитер Майер, изпълнителния директор на ЕнЕфект арх. Здравко Генчев, представителя на Българска фасилити мениджмънт асоциация Горан Миланов, секретарят на ДОКПБД инж. Алекси Кесяков, ас. л. арх. д-р Десислава Данчева от Лесотехническия университет, Евгения Караджова и Миглена Кузманова от  ЕСРИ - Българи, Мариана Банчева и Евелина Коцева от Институт за прогресивно образование.

Вторият ден е насочен към темата за европейското финансиране. Специален гост на събитието ще бъде заместник министър-председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който ще представи проектите на новия Закон за управление на средствата от ЕС и ЗОП. Гости на събитието ще бъдат и директорите на дирекции "Системи за управление на средствата от ЕС" и "Програмиране на средствата от ЕС" в Министерския съвет Малина Крумова и Добринка Кръстева, които ще акцентират върху възможностите на новата информационна система ИСУН 2020 и бъдещите приоритети на мрежата от областни информационни центрове. Специално внимание ще бъде отделено и на новия програмен период 2014 - 2020 г. и оперативните програми "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда", "Наука и образование за интелигентен растеж".

Програмата на конференцията можете да видите тук

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на ОП "Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР


Източник: Силвия Златкова
Градът.БГ