News

Превод и адаптация на информационна брошура "Активни за повече комфорт: Пасивната къща"

22.06.2015,
В рамките на европейския проект PassREg ЕнЕфект преведе и публикува на български език най-новата информационна брошура на Институт Пасивна къща – Дармщат (Германия) – „Активни за повече комфорт”. Основната цел, която си поставя редакторският колектив, е популяризирането на този международно признат стандарт за енергийно ефективна архитектура в България и широкото приложение на концепцията в българската строителна практика.

На достъпен и разбираем за неспециалисти език брошурата, разработена от Международната асоциация пасивна къща (IPHA,) дава отговор на следните въпроси:
  • Какво представлява пасивната къща?

  • Какви са изискванията по отношение на компонентите, планирането, проектирането и изпълнението на проекта за пасивна къща?

  • Какви налични ресурси могат да подпомогнат проектирането на пасивна къща?

  • Какво е да живееш в пасивна къща, какви сгради са вече построени, и защо са пасивната къща е атрактивна инвестиция?
В брошурата са представени и редица реални примери на новопостроени и съществуващи сгради, обновени до стандарта "Пасивна сграда", включително лауреатите от международния конкурс „Пасивна къща”, проведен през 2014 г.

Брошурата на български език можете да изтеглите като кликнете на корицата по-долу:

image/jpeg