News

ЕкоФест "Зелени идеи в действие!"

29.07.2015,
В периода 24-26 юни 2015 г. в местността Узана край Габрово се проведе поредният ЕкоФест (УзанаПолянаФест), като актуалната тема за 2015 г. бе Адаптация към климатичните промени.

В събитието участва и екип на ЕнЕфект, като освен открития щанд, на който посетителите получаваха полезни информационни материали и консултации на тема енергийна ефективност, бе представена и пътуващата изложба ИМАДЖИН с изключително интересни примери от градове, острови и региони, където произведената енергия е повече от нужната, домовете са енергийно независими, а основните източници на енергия са възобновяеми.

В Презентационен център 2 експертите от ЕнЕфект изнесоха лекцията "Пасивни къщи – принципи, ползи и комфорт на обитаване", която поради високия интерес се превърна в интересна дискусия с активното участие на слушателите. Освен основните принципи на нискоенергийните сгради бяха представени конкретни примери от България и чужбина, а на участниците бяха дадени конкретни препоръки при изграждането на нови и обновяването на съществуващи сгради до стандарта "Пасивна къща".

image/jpeg