News

Габрово и Лом пестят 200 тона СО2 годишно по нови проекти за енергийна ефективност

02.09.2015,
image/jpeg

 
На 18 август 2015 г. бяха подписани договорите за финансиране по грантова схема BG-04-02-03 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и възобновяемата енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". Официалната церемония по връчването на договорите ще се проведе на 3 септември, като часът и мястото ще бъдат допълнително уточнени от Министерството на енергетиката.

Общо 32 общини ще получат финансиране по грантовата схема, като в два от одобрените проекти (на общините Лом и Габрово), партньори ще бъдат ЕнЕфект, България и Норконсулт, Норвегия. Партньорите оказаха съдействие на общините Лом и Габрово при подготовката на проектните предложения и ще подпомагат реализацията на проектите.

Добрата новина е, че срокът за изпълнение на проектите ще бъде удължен до април 2017 г. и опасенията на общините, че ще трябва да прекъсват топлоподаването на обектите през зимата заради ремонтни дейности, отпадат.

Проектът на Община Лом включва изграждане на топлопровод до два социални дома за възрастни хора с деменция. Домовете ще се отопляват и захранват с топла вода, оползотворявайки неизползваната до момента топлинна енергия от съседна кравеферма, като се очаква разходите за енергия да бъдат намалени с над 50%. Освен това в сградата на Община Лом ще бъде монтиран нов котел, използващ биомаса, като се очаква разходите за отопление на сградата да намалеят с повече от 70%.

Проектът на Община Габрово предвижда подмяната на вътрешната отоплителна инсталация (тръбна разводка и радиатори) на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", както и подмяната на горивната база в детска ясла "Зора" чрез изграждане на нова пристройка към сградата и монтаж на нов високоефективен газов котел. Освен спестените разходи за отопление и намалените въглеродни емисии се очаква значително подобряване на комфорта на обитаване за ползващите двете сгради деца.

Едно от изискванията даден проект да бъде финансиран по програмата бе в сградата вече да са изпълнени основните мерки за енергийна ефективност (топлоизолация на стени и покриви и подменени прозорци), или тези мерки да бъдат предвидени от общините в рамките на проекта. Това условие гарантира, че внедряването на нови високоефективни инсталации за отопление и/или оползотворяване на ВЕИ ще се осъществява само в сгради с вече намалена консумация на енергия.

Проектите са финансирани по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност“, чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 г. по меморандум за разбирателство между България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

image/jpegimage/jpegimage/jpegimage/jpeg


Повече за програмата можете да намерите на http://energygrantsbg.org/bg/