News

Министър Димов: Нужни са спешни решения за намаляване на замърсяването на въздуха

28.02.2018,
„Качеството на въздуха е качество на живота. Въздухът не признава държавни граници, нито работно време. Затова искам да мислим за задачите на днешния форум като за спешни задачи.“ Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на 21-вия Европейски форум по екоиновации за качество на въздуха, който се проведе на 5-6 февруари в София.

Обикновено подхождаме стратегически и планираме дългосрочно, когато става дума за околната среда, но за здравето на 500 милиона европейци това не е достатъчно и трябва да действаме, обърна се министър Димов към участниците във Форума. „Поставям проблема пред вас днес, а резултатите от форума ще представя на своите колеги министрите на околната среда от ЕС на неформалния съвет през април“, добави той.

Проучванията в България показват, че битовото отопление с твърдо гориво от домакинствата е основният замърсител с фини прахови частици, посочи министър Димов. Според него много е трудно да се контролира кой какво гори в собствения си дом. „За да се справим с това  предизвикателство, освен институционални мерки, имаме нужда от обществена подкрепа и промяна на съзнанието. Мерките трябва да са насочени към регламентиране и контрол на съдържанието на горивата и към висок качествен стандарт на използваните горивни инсталации. Разчитаме на екоиновациите за спешните решения и на тези днешни проблеми, но и за стратегическата цел за изцяло чисто отопление на бъдещето“, посочи министърът на околната среда.

Той вижда решението в създаване на иновативна инфраструктура – клъстери, технологични паркове и бизнес инкубатори, в които науката среща бизнеса, в подпомагане на малките и средни предприятия и особено стартиращите, по отношение да достъпа им до финансиране, в насърчаване на инвестициите в иновативни решения. Министър Димов посочи, че продължава усилието за по-добро координиране и синергия между финансовите инструменти на ЕС и националните механизми за подкрепа на екоиновациите. Важни за обществената ангажираност към темата са програмите за обучение в „зелени умения“, изтъкна Димов.
Екоиновациите заемат важно място в националната политика на България. Предвижда се средства от фондовете на ЕС да се насочат за внедряване на екоиновации в областта на възобновяемите енергийни източници и горивните системи за превозни средства, решения, пряко свързани с качеството на въздуха. Целенасочената подкрепа за екоиновации се осигурява и от Националния иновационен фонд. Сериозни усилия се полагат за „зелена“ мобилност в масовия градски транспорт. „Днес много от вас пътуваха дотук с някои от модерните електробуси на София“, отбеляза министър Димов.

Преди седмица беше договорено свързването на прецизните измервателни станции за качеството на въздуха на ИАОС с гражданската мрежа airbg.info в обща платформа. Учените ще създадат алгоритмите за достоверна интерпретация на данните и гражданите трябва да са убедени, че политиките са в тяхна непосредствена полза – за здравето им и за възможностите за икономическо развитие.

България ще бъде активна в законодателните и политически инициативи, които подкрепят иновативните решения в областта на качеството на атмосферния въздух и ще търси най-добри практики за намаляване на вредните емисии. Като ротационно председателство на Съвета на ЕС в следващите месеци у нас ще се работи по тази актуална тема и в името всички европейци.
ЕС иска да зададе по-амбициозни цели за емисиите за CO2 за превозните средства. Да се обърне внимание на транспортната инфраструктура и да се насърчава електрификацията. Искаме да работим за умна мобилност. Но не бихме могли да успеем без сътрудничеството между правителството, гражданите, бизнеса в посока на прилагане на иновативните решения. Тези решения вече са факт, те трябва да бъдат възприети и приложени в Европа, посочи в изказването си пред Форума директорът на Генералната дирекция по околна среда на ЕК Даниел Кайеха Креспо.

Във видео обръщение към участниците във форума еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела каза: „Където и да живеете почти е сигурно, че замърсяването на въздуха е проблем. Това не е проблем за България или Европа, това е глобален проблем. Всяка година в Европа умират 400 000 души заради лошото качество на въздуха. Трябва всички заедно да работим на всички нива, за да осигурим по-чист въздух на гражданите“.

„Няма универсални решения, но има такива, които могат да бъдат споделени и изпълнявани. Има необходимост от интегриран подход. В България беше направено много за подобряване на качеството на въздуха. Има конкретни примери за предприети мерки, но трябва още много работа и усилия. Хората искат решения“, каза председателят на комисията по околната среда и водите в 44-ото НС Ивелина Василева.

Източник: МОСВ