News

ЕнЕфект спечели проект за поощряване на екоенергията

09.02.2005,
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Клаймит Алайънс, германското Министерство на строителството и други партньори от Словения, Австрия, Гърция, Ирландия и Италия спечели в надпреварата за изпълнение на проекта  “Частните инвестиции в подкрепа на екоенергията”. Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата “Интелигентна Енергия за Европа”. Водещ изпълнител е Клаймит Алайънс – международна организация, чиято дейност е насочена към предотвратяване на нежеланите промени в климата и насърчаване на устойчивото развитие на местно равнище. Секретариатът на Клаймит Алайънс за Европа е във Франкфурт на Майн, Германия.

Проектът има за цел да поощри частните инвеститори да финансират мерки за енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници чрез различни схеми и инструменти като договори с гарантиран резултат и др. Очаква се проектът да доведе до мобилизиране на частния капитал и разширяване на възможностите за финансиране  на дейности за рационално използване на енергийните ресурси, в т.ч. ВЕИ. Основни целеви обекти са общинските сгради – училища, детски градини, болници и др. Продължителността на проекта е три години (2005-2007).