News

ЕнЕфект представи плана за обновяване на публичните сгради в Община Горна Малина

13.06.2018,
С помощта на проект EmBuild (www.embuild.eu) ЕнЕфект помага на четири български общини да подобрят своите практики в областта на общинското енергийно планиране и по-специално, „дълбокото“ енергийно ефективно обновяване на публичните сгради. В община Горна Малина пред местната общественост бе представен изцяло нов план за обновяване, съобразен възможностите и приоритетите на политическото ръководство на общината и потребностите на населението. Планът включва 10 публични сгради, които предстои да бъдат обновени до 2025 г. въпреки силно ограничения финансов ресурс, ниското равнище на енергийно потребление към настоящия момент и произтичащите от това трудности за осигуряване на допълнителни инвестиции. Изпълнението на плана може да допринесе и за привличане на финансиране на други, още по-амбициозни проекти, като например изграждането на соларна топлофикация и фотоволтаичен парк, за които вече има идейна и техническа готовност.

Конференцията събра повече от 50 представители на общини от региона, представители на институции, фирми, асоциации и НПО, работещи в сферите на енергийната ефективност, енергетиката, опазването на околната среда и сградния фонд, които обсъдиха възможностите, очакванията и приноса на местното равнище на самоуправление в изпълнението на политиките за енергийна ефективност и възможностите за привличане на допълнителни инвестиции. Специална обучителна сесия в тази посока бе проведена от представители на WWF България.

Конференцията се организира от Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, WWF България и Община Горна Малина, с финансовата подкрепа на проект „EmBuild: Подкрепа за публичните власти за разработване на дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции в обновяването на сградния фонд“ от програмата “Хоризонт 2020” на ЕС, изпълняван от ОМЕЕ ЕкоЕнергия, както и проект „Panel 2050“ платформа за сътрудничество - “Централна и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия” CEESEN, по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС изпълняван от WWF.