News

Церемония по връчване на наградите ЕкоОбщина за енергийна ефективност

17.09.2018,
Церемонията по връчване на наградите от станалия традиционен конкурс ЕкоОбщина ще се състои на 10 октомври в сградата на Френския институт в България (София, пл. Славейков № 3). За участие в събитието са поканени министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, както и на кметовете на общините, които подадоха своите кандидатури в третото издание на инициативата.

Като негови официални партньори на ЕкоОбщина, ЕкоЕнергия и нейният секретариат ЕнЕфект също ще вземат активно участие в събитието. Без излишна скромност ще си позволим да припомним, че наградите от конкурса за 2017 г. бяха спечелени от две от най-активните общини в Сдружението – Габрово и Смядово, а няма да е изненада, ако и тази година сред лауреатите отново има наши членове.

ЕкоОбщина е конкурс, организиран от Посолството на Франция в България, Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво в шест ключови области, представляващи стълбовете на едно устойчиво градско развитие.
Областите са енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища; управление на водите; управление на отпадъците; устойчива градска мобилност; управление на публичните пространства; спорт и гражданско общество.

От създаването си конкурсът е предназначен за всички български общини и отличава във всяка една от посочените области една голяма община (над 40 000 жители) и една малка община (над 10 000 жители).