News

Зам.-министър Николова: Зоните с ниски емисии са ефективна мярка за по-чист въздух в градовете

25.11.2019,
„Борбата със замърсяването на атмосферния въздух в населените места е основен приоритет както на МОСВ, така и на правителството. Наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ) са екологичен, здравен и социален проблем, който е свързан с качеството на живот и влияе негативно на икономиката на страната“. Това каза на 25 ноември зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при откриването на семинар на тема „Установяване на зони с ниски емисии – опитът в Германия и възможности в България“.

Зам.-министър Николова припомни, че тази година е приета Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018–2024 г., в която емисиите от битово отопление са посочени като основна причина за значителния брой превишения на нормите за качество на въздуха по показателя ФПЧ през зимния период. Значително влияние в по-големите градове имат и емисиите от автомобилния транспорт. „Един от възможните подходи за намаляване на замърсяването е обособяването на т. нар. зони с ниски емисии в населените места. Този подход през последните години се е наложил като успешна практика в редица големи европейски градове“, съобщи Николова. Въвеждането на зони с ниски емисии е мярка, която е посочена в националната програма.

Промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух вече дават правна възможност общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които досега не са прилагани у нас. По отношение на битовото отопление е възможно по преценка на общинските власти и в зависимост от условията и възможностите ограничаване на употребата на определени видове горива или уреди за отопление. По отношение на транспорта има възможност за ограничаване на движението на моторни превозни средства с по-ниска евро категория.

Във връзка с планирането, създаването и управлението на зони с ниски емисии се изпълнява проект между Германия и България, по който от 25 ноември започна семинарът за обмяна на опит. Експертите от Германската агенция по околна среда към Федералното министерство на околната среда на Германия работят по него заедно с българските специалисти от Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ. Целта на проекта е изграждане на капацитет на местно, регионално и национално ниво за прилагане на ефективни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Източник: МОСВ

Полезна информация за Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве може да намерите ТУК