News

Финансиране на политиката за климата: планът на Европа за 1 трлн. Евро

03.01.2020,
ЕС иска да привлече 1 трлн. евро публични и частни инвестиции, за да финансира прехода към „зелена“ икономика и да подкрепи засегнатите региони.

На 14 януари Европейската комисия представи пред Парламента плановете си за осигуряване на нужните средства за осъществяване на Европейския зелен пакт - водещата инициатива на ЕС за намаляване на въглеродните емисии и постигане на климатична неутралност. Много от депутатите, изказали се в пленарния дебат, искаха да получат повече яснота за източниците на финансиране.

Нужда от сериозни инвестиции в климата

Европейският съюз иска да намали емисиите си на парникови газове с 40% до 2030 г. (спрямо 1990 г.) и да има нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. Постигането на тези цели ще изисква значителни инвестиции в технологии за производство на чиста енергия. По оценки на Европейската комисия постигането само на междинната цел за 2030 г. ще изисква 260 млрд. евро допълнителни годишни инвестиции.

Научете повече за политиката на ЕС относно климатичните изменения.

Откъде ще дойдат парите

Комисията предвижда в следващото десетилетие да бъдат мобилизирани на европейско ниво около 1 трлн. евро инвестиции. Приблизително половината от тези средства ще дойдат от бюджета на ЕС чрез различни програми, които финансират проекти, свързани с климата и околната среда - например, фондовете за земеделие, за регионално развитие, Кохезионния фонд, програмата за иновации „Хоризонт Европа“ и фондът за околна среда LIFE.

Това от своя страна би трябвало да привлече 114 млрд. евро съфинансиране от държавите членки. Около 300 млрд. евро публични и частни инвестиции се очакват чрез инвестиционния план InvestEU и схемата за търговия с емисии на ЕС, които не са част от бюджета на ЕС.

Нов Механизъм за справедлив преход ще трябва да осигури още 100 млрд. евро. Целта на механизма е да окаже подкрепа за преход към по-чиста икономика на региони, които се очаква да бъдат силно засегнати - например такива, които разчитат на добив на въглища.

Помощ за прехода към „зелена“ икономика

Регионите, които са зависими от въглищата и други изкопаеми горива, ще могат да разчитат на подпомагане за преквалифициране на работници, създаване на нови работни места от бизнеса, добив на енергия от чисти източници и изолация на домове.
Средствата на стойност от 100 млрд. евро ще дойдат от три основни стълба: нов Фонд за справедлив преход със свежи пари в размер на 7,5 млрд. евро; финансиране по програмата InvestEU и заеми от Европейската инвестиционна банка, гарантирани от бюджета на ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви в пленарната зала на Парламента: „Това е послание към миньорите в Астурия, Западна Македония или Силезия, към тези, които събират торф в Ирландия, към балтийските региони, които разчитат на шистови скали, и към много други. Знаем, че вие се изправяте пред по-стръмна пътека към климатичната неутралност; знаем, че перспективата за различно, по-чисто бъдеще, може да бъде благоприятна по принцип, но пътят към бъдещето днес изглежда плашещ. Този Механизъм за справедлив преход с поне 100 млрд. евро е гаранция, че ЕС застава до вас в този преход“.

В мини и топлоцентрали, задвижвани от въглища, работят 238 000 служители в над 100 европейски региона от Испания до Полша. През 2015 г. са били активни 128 въгледобивни мини в 12 държави от ЕС и 27 електроцентрали, задвижвани от въглища, в 21 държави членки.

Още можете да гледате видеозапис на целия дебат тук.

Източник: www.europarl.europa.eu