News

България изтъкна пред ООН подкрепата на политики за балансирано развитие на малките и големи населени места

10.02.2020,
България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да полага усилия и действия за прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да превърнат глобалните предизвикателства във възможности. Тази позиция изрази заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова,  която представлява България в десетия Световен градски форум на ООН /WUF 10/. Той се провежда в Абу Даби, Обединени арабски емирства, а темата на събитието е „Градове на възможностите: свързване на културата и иновациите“.  Официалното откриване бе днес от  г-жа М. Мохд Шариф- изпълнителен директор на програмата на ООН Хабитат и Н.Пр. Фалах Мохамад Ал Ахбаби – член на Изпълнителния съвет и председател на департамента за общините и транспорта на Обединените арабски емирства.

За участие в Световния градски форум са регистрирани 18 000 души от 134 държави.  Сред тях са 80  министри на държави, отговарящи за политиките за регионално развитие, благоустройство и жилищната политика, 70 кметове на големи градове от целия свят, а над 340 са ключовите говорители в различните тематични срещи, които съпътстват програмата на  градския форум. 

В рамките на среща на ресорните министри, заместник-министър Николова отбеляза още, че държавите трябва да полагат все повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие чрез интегриран подход на инвестиции. Така ще се осигури финансиране и по-добро развитие и на по-малките и периферни населени места с цел намаляване на негативните демографски тенденции и повишаване на икономическата им конкурентоспособност, както и устойчив и балансиран растеж на всички региони.  Необходимо е съсредоточаване върху специфичните географски характеристики и ресурси на територията, за да се постигне по-добър резултат, като се имат предвид местните потенциали и нужди. „Това би довело до намаляване на дисбалансите и забавяне на процесите на миграция в Европа“, подчерта заместник-регионалният министър.  Николова отбеляза също, че  в периода 2021-2027 г. страната ни ще акцентира на политиката за сближаване, като ще насочи национални и европейски инвестиции във всички видове градове чрез многосекторно финансиране.


Повече на: МРРБ