News

Създава се консултативен съвет по въпросите за Европейската зелена сделка

29.04.2020,
image/jpeg

Правителството одобри постановление, с което се създава консултативен съвет, който да отговаря за въпросите, произтичащи от Европейската зелена сделка (, както е известно Съобщение СОМ(2019) 640 final на Европейската комисия). Зелената сделка е обобщение на приоритетите на новата Европейска комисия по въпросите за околната среда, борбата с климатичните промени със заявка за устойчиво икономическо развитие на тези условия. Тя е и основа за редица проекти на законодателни и незаконодателни актове, които ЕК ще представи през 2020 г. и пред следващите няколко години. В състава на новия съвет влизат всички министри, занимаващи се с темите от обхвата на Съобщение СОМ(2019) 640 final, представители на президентската институция, парламентарно представените политически сили, национално представителните работодателски и синдикални организации, научната и академичната общност.

Източник: Publics.bg