News

ЕкоЕнергия с трети уебинар за възможностите за финансиране на ЕЕ и ВЕИ проекти в общините

30.06.2020,
image/jpeg

Идея или проект без източник на финансиране е като добро намерение без конкретни последващи действия. Финансирането е двигателят на всеки жизнеспособен процес, особено когато говорим за енергиен преход или развитие на нови енергийни източници в общините. Съществуват различни възможности за даден проект да получи финансиране като има варианти да се прилага повече от една опция. Избраното финансиране зависи от вниманието и намерението на местната власт, доколко платежоспособна е община в момента на подготовката на проекта и дали общината ще може да проведе всички други планирани мероприятия. Определянето на стабилен и подходящ източник на финансиране е от ключово значение за правилното и разумно управление на общинските бюджети и определя доколко устойчиво се изпълняват плановете им за ефективна и зелена енергия.

Успехът на първите два уебинара на ЕкоЕнергия, проведени на 29-и април и 29-и май 2020 г. и организирани с подкрепата на офиса на Споразумението на кметовете доведе до необходимостта от трети, чийто фокус е насочен към дефинирани източници и начини на търсене на финансиране. Семинарът „Инвестиции за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините“ беше проведен на 30-и юни и събра над 75 постоянни участници. Събитието акцентира върху детайлното разбиране на съществуващите финансови инструменти, инструменти и съществуващи финансови институции за подпомагане на местните власти в прилагането на техните планове за действие за устойчива енергия и климат.

Събитието хвърли светлина върху теми от целия спектър от различни източници на финансиране - Зелената сделка със своите допълнителни финансови възможности, адаптирани средства за инвестиции в България и иновативни инструменти за привличане на финансиране за общински проекти за ЕЕ и ВЕИ.

Първата част на събитието бе открита от Юлиян Попов (Европейска климатична фондация/Европейски институт за сградните характеристики), който представи кратък обзор на очакваните ефекти на Зелената сделка и значението ? върху цялостното социално-икономическо и екологично развитие в страната. Дългосрочното въздействие от нея и възможностите за разработване на нови финансови инструменти за общинските власти бяха очертани от Димитър Черкезов, ръководител на отдел “Оперативни програми” на Фонд на фондовете и София Касидова,  съветник по финансови стратегии на Българска банка за развитие. Втората част включи презентации от специализираните регионални и градски фондове за идентифициране на достъпната подкрепа за общински проекти. Събитието събра Георги Стойчев и Мартин Заимов от Регионален фонд за градско развитие, Надя Данкинова от Фонда за устойчиви градове и Марко Марков, представляващ Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Последната част от уебинара беше запазена за иновативните инструменти за привличане на финансиране за общински проекти за ЕЕ и ВЕИ чрез схеми за сертифициране на проекти, технически съвети и добри практики на договори и изпълнение на ЕСКО, представени от Камен Симеонов от ЕнЕфект, Марко Марков от Econoler България и Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност.

По време на събитието беше представен и проект PROSPECT, чиято цел бе да представи предимствата и добрите практики при реализирането на проекти за енергийни кооперативи в ЕС. Наред с това бяха посочени редица добри примери за реализирани договори с гарантиран резултат за улично осветление в български общини от Софена.

Целият запис на уебинара и презентациите са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия: http://www.ecoenergy-bg.net/