News

Екологичните политики в центъра на възстановяването на Европа от кризата с COVID-19

23.06.2020,
На 23 юни 2020 г., се проведе неформална видеоконференция на министрите на околната среда на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), по време на която България беше представена от заместник-министър Атанаска Николова. Основна тема на дискусията беше приносът на политиките по околна среда и климат за възстановяването от кризата с COVID-19. В своето изказване заместник-министър Николова подчерта, че зеленият преход е един от основните стълбове за възстановяване от пандемията с активното участие и съвместни усилия на всички държави членки. Именно съвместните усилия са в основата на намирането на иновативни механизми и екологични решения за постигането на климатично неутрална, ресурсно ефективна и кръгова европейска икономика.

Страната ни приветства представените от Европейската комисия План за възстановяване и ревизирана Многогодишна финансова рамка за периода 2020-2027 г., като подчерта, че задълбочената дискусия по тях изисква ясна и точна оценка на средствата за възстановяване за държавите членки. Заместник-министър Николова изтъкна, че за да бъде успешен зеленият преход, той следва да е справедлив и подплатен с адекватни финансови средства.

Акцент бе поставен и върху важността на това да бъде сведена до минимум зависимостта на ЕС от доставките от трети страни, които често не спазват същите строги екологични изисквания и не споделят напълно амбициозната политика на общността по отношение на климата. Посочено беше, че именно сега е моментът да се потърсят пътища за създаване на местни производства, което ще спомогне за създаването на нови работни места и ще гарантира спазването на най-високите екологични стандарти.

Линк към видеоконференцията на страницата на Съвета на ЕС https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200623-video-conference-of-the-environment-ministers-june-2020