News

ЕнЕфект и ЕкоЕнергия проведоха специализирано обучение на общински експерти от община Ботевград

28.08.2020,
image/jpeg

Специализирано обучение „Потенциал за обновавяне на сградния фонд: национални политики, водещи принципи и възможности в сферата на енергийната ефективност в обществени сгради“ и обмен на опит се проведе в периода 27-29 август в гр. Банско за експертите от община Ботевград. Събитието се осъществява в изпълнение на дейности по надграждане на квалификацията на общински служители по текущ проект „Мерки за максимизиране на административния капацитет на Община Ботевград в сферата на енергийната ефективност“. Целта на обучението бее да предаде специфични знания и опит на 12 общински специалисти от Община Ботевград като идентифицира предизвикателствата пред местната администрация в областта на енергийната ефективност и по-специално се задълбочи в разглеждането на конкретни примери, свързани с водещите принципи и възможности за устойчивото обновяване на сградния фонд в общината. Бяха включени и други теми като: Системи за управление на енергията (вкл. Стандарт БДС EN ISO 50001:2018); Зелени обществени поръчки; Планове за обновяване на сградния фонд; Комфорт и качество на въздуха в сгради с почти нулево потребление на енергия (NZEB). В края на обучението и след успешното завършване на работата по групи общинските експерти получиха сертификат за проведения обучителен курс.