News

Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР

15.09.2020,
image/jpeg

Финансовите посредници – Фондове за градско развитие, ще могат да отпускат кредити на частни инвеститори/ предприятия/ икономически оператори за оборотни средства за реализацията на проекти, свързани с направленията градски транспорт, зони с потенциал за икономическо развитие (индустриални зони), както и за проекти за културна и спортна инфраструктура.

Това става възможно в резултат от подписаното днес споразумение за изменение № 2 към Финансовото споразумение за подкрепата чрез нисколихвено кредитиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 между Управляващия орган на програмата и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). По този начин се увеличават възможностите за бизнеса в отговор на кризата с COVID-19.

С изменението се въвежда също намаляване на изискванията за собствено участие и обезпечение по проектите както за посочените групи, така и за крайни получатели публични органи.

Чрез гаранция, покрита със средства от ОПРР 2014-2020, се дава възможност да бъдат финансирани и проекти изцяло със средства, привлечени от Фондовете за градско развитие, като по този начин се осигурява увеличение на наличния ресурс за инвестиции и подобрена достъпност на ресурса за крайните получатели.

Облекчените условия ще бъдат прилагани в срок до 31 декември 2021 г. или 9 месеца след датата на прекратяване на извънредната епидемична обстановка в България. След изтичане на посочения срок действието на указаните изменения ще бъде преустановено.

За повече информация кандидатите с проекти следва да се свържат с контактните лица във Фондовете за градско развитие:

- ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФГР София и ФГР Юг): г-жа Надя Данкинова - тел.: 02/988 23 10;

- Регионален фонд за градско развитие (ФГР Север): г-н Мартин Заимов - тел: 02/937 04 48.

Източник: МРРБ