News

125,2 млн. лв. са предвидени за саниране на сгради за спорт и култура

16.11.2020,
125,2 млн. лева се предвижда да бъдат насочени към сгради за спорт и култура по интегрираната програма за енергийна ефективност, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Те ще бъдат включени в нея като специфични обекти. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на онлайн консултация с юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на енергийната ефективност.

Тези обекти попадат в обхвата на публичните административни сгради, които се предвижда да бъдат финансирани по програмата. В компонента се включват също общинските и всички ведомствени сгради на централната администрация на територията на страната.

Над 417,5 млн. лв. е индикативният бюджет за повишаване на енергийната ефективност за публичните сгради от общо 3 млрд. лв., предвидени за такива мерки в стълба „Зелена България“ на Националния план. 70% от него или над 292 млн. лв. са за административни здания на централната и местната администрация. Част от публичните сгради ще бъдат финансирани по линия на определените бюджети на секторните ведомства. Такива са обекти от здравната, образователната и социалната инфраструктура.

При изпълнението на проектите допустими за финансиране ще са обследването за енергийна ефективност, съставяне на технически паспорт на сградата, разработване на инвестиционен проект и строителният и авторският надзор. При строително-монтажните работи за повишаване на енергийната ефективност ще се финансира също внедряване на възобновяеми енергийни източници, включително енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас А с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.

Източник: МРРБ