News

14.01.2021,

ЕС планира нови правила в борбата с климатичните промени тази година

Какво да очакваме тази година

Закон за климата. Правителствата на ЕС и Европейският парламент ще се споразумеят за окончателната форма на законодателство, което не само ще направи обвързваща целта за нулеви емисии за 2050 г., но и ще засили визията за намаляване на замърсяването до 2030 г. с поне 55% спрямо нивата от 1990 г. Сделката по закона е приоритет за Португалия, която пое ротационното председателство на ЕС от Германия в началото на годината.

Готови за 55. След като Законът за климата бъде въведен, Европейската комисия ще предложи огромна ревизия на правилата в цялата икономика, за да бъде регионът на път да постигне целта за намаляване на емисиите до 2030 г. Пакетът, включващ правила за затягане на въглеродния пазар, увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници в производството на енергия и допълнително намаляване на емисиите от превозни средства, ще бъде представен през юни. След това преговорите започват сериозно и ще продължат поне една година.

Цена на замърсяването. Цената на емисиите на CO2 в Европа скочиха до рекордните 35,2 евро на метричен тон в края на миналата седмица като се очаква да достигнато нови рекорди, тъй като ЕС ще наблегне повече на своята система за търговия с емисии. Планираният основен ремонт ще засили допълнително броя на наличните разрешителни и ще разшири въглеродната програма на ЕС за ограничаване и търговия с нови сектори, по-специално морския транспорт.

Въглероден данък. Чрез определяне на цена на емисиите, вложени в определени вносни стоки, Комисията иска да убие два заека с един удар: осигуряване на равни условия за европейските производители и стимулиране на повече климатични действия в чужбина. Идеята за въвеждането на така наречения механизъм за регулиране на въглеродните емисии на граница вече предизвика опасения от страни, включително Русия и Китай, но някои икономисти казват, че това може да доведе до трансатлантически климатичен клуб, ако новоизбраният президент Джо Байдън реши да облага въглерода на границата на САЩ.

По-чисти автомобили.  Автомобилната индустрия е изправена пред по-строги стандарти за емисии на автомобили и нови леки търговски превозни средства. Замърсяването от транспорта остава упорито високо и ЕС иска да го намали, като обезсърчи двигателите с вътрешно горене и насърчи електрическите превозни средства.

Източник: Зe-news