News

15.02.2021,

ЦЕЕ ЕнЕфект започва изпълнението на действия за намаляване на енергийната бедност по проект ComAct

Проектът ComAct: Съобразени с общността действия за намаляване на енергийната бедност по програма „Хоризонт 2020“ има амбициозната цел да подкрепи високоефективни и трайни подобрения в многофамилни жилищни сгради в регионите на Централна и Източна Европа и ОНД, като направи процеса достъпен и управляем за енергийно бедните общности.

С пилотни дейности в България, Унгария, Република Северна Македонкия, Литва и Украйна, ComAct ще предостави набор от финансови, технически и организационни инструменти в подкрепа на ефективното обновяване на многофамилни жилищни сгради и в подхода за облекчаване на енергийната бедност. 

За справянето с тези проблеми е необходимо разработването на нови подходи, които да осигурят значително намаляване енергийните разходи и да подобрят достъпа до мерки за дълбоко обновяване на сградите, което ще допринесе за устойчивото намаляване на високото равнище на енергийна бедност в региона. Първа стъпка в този процес е анализът на финансови инструменти и дефиниция за енергийна бедност, по което работим съвместно с общините Габрово и Бургас.

Проектът вече има активен уебсайт: www.comact-project.eu, като за допълнителна информация можете да следите социалните платформи на ЕкоЕнергия и Енефект, както и страниците на проекта: Facebook: ComAct project и Twitter: @ComActProject.