News

04.11.2021,

ЕнЕфект се присъедини към мрежата от международни центрове с върхови постижения за високоефективно сградно строителство

На церемония в Хамилтън, в Центъра за иновативно строителство на Шотландия (CSIC), която се проведе на 3 ноември в рамките на глобалната конференция по въпросите на климата – COP26, ЕнЕфект се нареди сред първите 8 международни центрове за върхови постижения за високоефективно сградно строителство, като стана и първият такъв център извън англоговорещия свят.

Това признание позиционира ЕнЕфект в компанията на световно признати организации и публични институции от САЩ, Канада, Ирландия и Великобритания, които станаха част от мрежата в основата на инициативата на Икономическата комисия за Европа на ООН. 

В церемонията по подписването към представителите на центровете се присъединиха и председателят на Комитета за устойчива енергия, Скот Фостър, и изпълнителният секретар на ИКЕ на ООН, Олга Алгайерова.

Г-жа Алгайерова отбеляза, че „сградите и застроената среда са най-висок приоритет за действие на общностите и на страните за изпълнение не само на Парижкото споразумение, но и на цялата програма до 2030 г. Сградите са от решаващо значение за всички цели за устойчиво развитие. Целите надхвърлят декарбонизацията, въпреки че тя е най-неотложната, тъй като климатичната криза е екзистенциална. Успехът на тази инициатива ще прекъсне историческата връзка между развитието и въглеродните емисии."

 „Включването на ЕнЕфект в тази мрежа е признание и отговорност. Нашата цел е да подпомогнем прехода на България към високоефективно сградно строителство и обновяване на съществуващия сграден фонд, което включва не само енергийна и въглеродна ефективност, но и здраве, устойчивост и достъпност.“, коментира Драгомир Цанев, изпълнителен директор на центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. 

Строителният сектор е от основно значение за справянето с изменението на климата, тъй като сградите консумират 70% от електроенергията в световен мащаб и представляват 40% от емисиите на CO2. Високоефективните сгради използват минимални количества енергия за отопление, охлаждане, осветление и вентилация, разполагат с усъвършенствани информационни и комуникационни технологии, свързват се със системи за транспорт, вода и управление на отпадъците и другите услуги. Резултатите са подобрено качество на живот на обитателите, ефективност на ресурсите и смекчаване на климата.

Международните центрове за върхови постижения представляват мрежа от организации, фокусирани върху работа с гражданското общество, които подкрепят професионалните, регулаторни и политически участници, за да повишат ефективността на целия инвестиционен процес на устойчивото строителство на сгради в световен мащаб. Способността им да предоставят значителна подкрепа на строителния сектор на местно ниво се подобрява чрез регулярното им взаимодействие и обмяна на опит. Предоставяйки образование, обучение и други критични ресурси, центровете ще подпомогнат местните индустрии да продължат напред в съответствие с Рамковите насоки на ООН за стандарти за енергийна ефективност в сградите. Те също така ще си сътрудничат помежду си, за да споделят ресурси и знания в международен план.