News

20.01.2022,

ЕНЕФЕКТ ПРЕДЛАГА ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА СГРАДНО ОБНОВЯВАНЕ

С януарските сметки за енергия често си спомняме, че „енергийната бедност“ е сериозен проблем, с който не само че не успяваме да се справим, но все още дори не успяваме да определим – въпреки изричното изискване на ЕК за създаване на работеща дефиниция. И трите фактора, които определят равнището на енергийна бедност – ниски доходи, високи цени на енергията и неефективни сгради - продължават да са налице, а българските домакинства остават енергийно най-бедни в Европа.

Решението, което може да отстрани причините за енергийната бедност, е енергийно ефективното обновяване на сградите: то директно намалява разходите за енергия, като същевременно способства модернизацията на отоплителните системи и подобрява качеството на атмосферния въздух.

e57072c7fc0aeb89846c2fd8b5bbbee3.jpg

С оглед очакваното въвеждане на съфинансиране в програмите за сградно обновяване и необходимостта за запазване на пълното подпомагане на уязвимите потребители, за да не блокират изпълнението на проектите, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект предлага следната ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ: 

Енергийно бедни са тези домакинства, чиито разполагаеми доходи, след осигуряване на нормативно установените температури в отопляемата част от жилищата си, попадат под официалната линия на бедност 

За разлика от съществуващите помощи за отопление, достъпни за едва 250 000 домакинства, приложението на тази дефиниция ще обхване повече от 40% от българските граждани, които обективно не могат да си позволят инвестиции за поддържане и обновяване на жилищата си. 

Фиг. 1. Разполагаеми средства на човек от домакинство след заплащане на разходите за адекватно отопление, лв./мес.

При прилагане на мерки за сградно обновяване, експертите на ЕнЕфект очакват единствено най-нискодоходните домакинства да останат в ситуация на енергийна бедност, а комбинирането на енергийни помощи с програми за сградно обновяване да има изключително сериозен социален, екологичен и финансов ефект.

a4405409bb388737a3b5628840b791b1.jpg

Фиг. 2 и 3. Разлика между средните месечни доходи и средните месечни общи разходи през зимните месеци при осигуряване на добро отопление на жилище от 65 m2 след обновяване до клас на енергопотребление В и след дълбоко енергийно обновяване.

През 2022 г. ЕнЕфект ще организира серия от събития, в които ще представи резултати от проучвания за качеството на живот и нагласата на домакинствата за инвестиции в енергийна ефективност, а пълният доклад с обосновка на предложената дефиниция можете да намерите на www.eneffect.bg

Към разработване на дефиниция за енергийна бедност с цел подпомагане на програмите за сградно обновяване -  

Резюме към аналитичен доклад на български и английски език.

Проучване за разработване на дефиниция за "Енергийна бедност" в България, ЕнЕфект, септември 2021 г. - аналитичен доклад.