ТЕМИ ПРОЕКТИ МРЕЖИ
Select language
Начало
 
Вход на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Враца и Мездра” Общ изглед на рекултивираната най-стара част на „Регионално депо за отпадъци – Силистра” Общ изглед на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” Клетка 2 в „Регионално депо за неопасни отпадъци – Враца и Мездра” Общ изглед на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово” Горелка в „Регионално депо за неопасни отпадъци – Враца и Мездра”

Проучване и оценка


Печат
Назад   Нагоре