News

09.02.2023,

XXV-та годишна конференция на ЕкоЕнергия ще се проведе в София

Традиционната ежегодна конференция на ЕкоЕнергия ще се проведе на 28-и февруари в хотел Астория Гранд Хотел в гр. София. Темата на конференцията се фокусира върху изграждането на местен капацитет за осъществяването на енергийния преход, като по време на събитието ще бъде представена допълнителна информация за програмите за финансова подкрепа в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с обновяването на обществените сгради, многофамилните блокове, както и ВЕИ инсталации за домакинствата, които се предвиждат по процедурата.

Втората част на събитието от деня ще насочи вниманието към конкретните теми, свързани с изграждането на капацитет: предстоящите възможности за обучения на общинските специалисти; примери и възможности за обучение във връзка с изпълнението на зелените обществени поръчки; концепцията за изграждане и управление на центрове за обслужване на едно гише в сферата на устойчивата енергия с примери от Бургас. По време на събитието също ще бъдат наградени победителите от конкурса на ЕкоЕнергия - 

* Две награди за първо място - Община Павликени (3 000 лв. и две безвъзмездни енергийни обследвания) и Община Габрово (3 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване);

* Две награди за второ място - Община Бургас (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване) и Община Смядово (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване);

* Две поощрения: Община град Добрич (едно безвъзмездно енергийно обследване) и Община Крушари (едно безвъзмездно енергийно обследване).

В края на конференцията е отделено спецално време за провеждането на редовното Общо събрание на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, което е предвидено да започне в 16:30 ч.

На 1-ви март програмата продължава с Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ под наслов „Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие“. Това е осмото издание на националната кръгла маса за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ, като на фокус ще бъде докладът по завършването на първоначалния етап от развитието на Националния декарбонизационен фонд у нас, а в две поредни специализирани сесии ще се обсъдят подробно основните области на прилагане на Фонда - обновяването на жилищни и публични сгради. В събитието участие ще вземат представители на Министерството на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Световната банка, Националния консултативен съвет по Зелената сделка, също така представители на публичните и местни органи, браншовите организации, асоциации и сдружения, и граждани с интереси в сферата на устойчивата енергия.

Предварителна програма на XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия.

Предварителна програма на Форум „Инвестиции в устойчива енергия“.

Линк към регистрационната форма (обща за двете събития).