News

08.12.2022,

Енергийният офис на Бургас отвори врати

Енергийният офис на Община Бургас отвори врати и вече ще е в услуга на бизнеса и гражданите, които проявяват интерес към прилагането на мерки за енергийна ефективност и добиването на енергия от ВЕИ.

Той е създаден в рамките на проект ComAct (Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation) финансиран по програма Horizon 2020, https://comact-project.eu/.

ComAct project

Подробности за работата на офиса представи зам.-кметът по строителство, инвестиции и регионално развитие инж. Чанка Коралска.

Тя подчерта, че откриването на офиса става във важен момент, когато все още не е стартирала програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради. Той ще е едно от местата, където хората ще имат възможност да получават пълна информация по тази програма и да подават своите документи. 

Офисът е изграден по проект „Слънчеви градове“. По него е направено заснемане на покривите на всички сгради в Бургас. На база на кадрите чрез специален софтуер може да се изчисли потенциала на всеки един от покривите на сградите на територията на града за изграждането на фотоволтаични инсталации. По този начин всеки ще има възможност да получи информация каква система от соларни панели може да изгради на своя покрив и какъв капацитет на работа ще има тя.

Енергийният офис ще е и място за организиране на различни дискусии, обучителни семинари както за граждани, така и за професионалисти. Ще бъдат канени специалисти в сферата на енергийната ефективност и възобновяема енергия, които да изнасят лекции и презентации. 

Енергийният офис се намира в Културен дом НХК и ще работи всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа. За информация може да звъните на телефон 056/ 81 37 65. Мястото е избрано така, че да е удобно за гражданите и да ги улеснява в максимална степен при търсенето на полезна информация. В него постоянно ще работят двама експерти. Ще има предварително обявен график за консултации с други специалисти в областта на енергийната ефективност, които ще се извършват също на място в офиса. Запитванията може да се изпращат и на e-mail energyoffice@burgas.bg.

Повече на: burgas.bg