News

12.04.2023,

Започва нов проект в подкрепа на изграждането на капацитет за изпълнение и финансиране на проекти за дълбоко сградно обновяване в България, Румъния и Словакия

Renocally e нов двугодишен проект, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI), в подкрепа на местните и централни власти в България, Румъния и Словакия към декарбонизиране на сградния фонд по икономически ефективен и съобразен със законодателните изменения на ниво ЕС начин.

Повишаване на компетентността на източноевропейските общини в съответствие с изискванията на Fit-for-55 и целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.

Планирани дейности: 

  • Подкрепа за целевите държави в прилагането на ефективни политики за обновяване на сградите, съобразени с политиката на ЕС, включително пакета "Fit-for-55".
  • Стимулиране на дълбоко сградно обновяване в общини посредством въвеждане на паспорти за сградно обновяване. 
  • Създаване на майсторски клас за техническа помощ в подкрепа на достъпа на общини до финансиране на сградното обновяване.
  • Повишаване на общите познания и умения на общини по отношение на декарбонизацията на сградния фонд и дълбокото обновяване.

Renocally ще насърчи изграждането на капацитета на отговорните власти за прилагане на законодателството на ЕС като Fit-for-55 и Директивата за енергийни характеристики на сградите. Пакетът "Fit-for-55" има за цел да стимулира действията за смекчаване на последиците от изменението на климата и обновяването чрез национални планове за обновяване на сгради, които ще бъдат интегрирани в Националните планове за енергетика и климат на държавите членки. 

Изменението на Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС), която се очаква да бъде приета през есента на 2023 г., предвиждат по-амбициозни цели за намаляване на емисиите и по-строги мерки за тяхното постигане. В резултат на това държавите членки трябва да увеличат усилията си, когато става въпрос за проекти за дълбоко обновяване. 

Това има пряко отражение върху общините и техните планове в областта на климата. Затова те ще получат допълнителна подкрепа, за да разкрият потенциала за енергоспестяване и множеството ползи, които предлагат мерките за дълбоко обновяване. Renocally ще подкрепи български, чешки и румънски представители на местни и централни власти в прилагането на ефективни политики за дълбоко обновяване на сгради, като същевременно допринасят за постигането на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г.

Renocally е съвместен проект на изследователски организации, think tanks и професионалисти от индустрията, които са на водещо място в областта на сградното обновяване.

Координатор на проекта е Институтът за ефективност на сградите в Европа (BPIE), а другите партньори по проекта са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, AE3R Ploiesti-Prahova, Фондация TERRA Millennium III и Сгради за бъдещето (B4E)

Очаквайте актуализации по проекта и се присъединете към разговора за декарбонизацията и дълбокото обновяване на застроения фонд в Източна Европа, като следите хаштаговете: #Renocally и #RenocallyNews в социалните медии (Twitter, LinkedIn и Facebook).

Проектът е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти от германското Федерално министерство на икономиката и действията в областта на климата (BMWK). Конкурсът за проектни идеи в рамките на EUKI се осъществява от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите на парникови газове.
 

7437379f9cb015a467bda8761c5bbfd4.png