News

02.06.2023,

Националната конференция „Нулевоенергийните сгради: бъдещето е сега“ в Бургас се проведе с множество сесии и участници

По време на конференцията бе обявена и българската национална платформа за климат и енергия

Националната конференция "НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИТЕ СГРАДИ: БЪДЕЩЕТО Е СЕГА" се проведе в периода 31 май – 2 юни в Експо център “Флора”, гр. Бургас и бе организирана от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и с подкрепата на Община Бургас. 3eNews e медиен партньор на конференцията за втора поредна година.

Конференцията бе наситена с множество сесии, дискусионни форуми, отделни тематични презентации и специализирано изложение, в които взеха участие представители на националните и местни власти, енергийни агенции, заинтересовани граждани, финансиращи институции и асоциации с различни дейности в сектора на устойчивата енергия и климат.

През първия ден от събитието бяха представени теми, свързани със знанията и уменията за енергийна ефективност в сградите, професионалната квалификация на работещите в сектора, възможностите за изпълнение на проекти за ВЕИ, вкл. и наскоро отворената програма за ВЕИ в домакинствата и програмата за сградно обновяване в България, като събитието съвпадна с крайния срок на подаването по първия етап на проектните предложения за обновяването на многофамилните сгради у нас. 

Във връзка с това бе отправен апел от страна на зам. кмет на Община Бургас, Весна Балтина, към комисията в регионалното министерство, която ще оценява проектите за саниране да връща проектите с пропуски за доработване, а не те ба бъдат автоматично елиминирани от класирането. До крайния срок от община Бургас бяха подадени 200 проекта на стойност около 445 млн. лева, съобщи също заместник-кметът. Тя също сподели, че за кандидатстване по програмата има голям интерес от страна на гражданите, но същевременно основният проблем, които се е явил в процеса по подготвяне на кандидатурите е с фирмите, които изготвят енергийните обследвания и техническите паспорти на сградите. Заместник-кметът също препоръча на останалите общини да създават единни точки за подпомагане на гражданите, каквато функционира и в Бургас от миналата година – енергиен офис Бургас

През втория ден фокусът бе насочен към финансиране на сградното обновяване, като бе проведено и поредно издание на Националната кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност. По време на срещата Силвия Резиси от ГД „Енергетика“ разясни настоящата подготовка за преразглеждане на сградната директива, в това число преминаването от почти нулевоенергийни към нулево енергийни сгради към 2030 г. на база на спецификите на обособени климатични зони. В промените влизат още и обмислянето на по-сериозни стимули за внедряването на ВЕИ, повече инвестиции и насърчения за дълбокото сградно обновяване и въвеждането на индекс за потенциално глобално затопляне на сградите за новите сгради. За съществуващите сгради се цели с новите промени да се постигне следното: енергиен клас А да обхване нулевоенергийните сгради след обновяване, а последният G клас – да обедини 15-те процента от съществуващите сгради с най-влошени енергийни характеристики. В тази посока бяха представени възможностите за финансиране и преодоляване на енергийната бедност чрез социалния климатичен фонд, последиците за българските политики за обновяване във връзка с директивата за енергийните характеристики на сградите, инструменти за привличане на пазарно финансиране, с представяния от финансовите институции ЕИБ, Фонд на Фондовете, както и енергийни компании като Веолия България и EVN България.

Централната тема на конференцията по време на третия ден от събитието бе ролята на местните власти за изпълнението на европейските и национални политики за климат и енергетика с участието на представители на АУЕР, МРРБ, Офиса на Споразумението на кметовете, НДЕФ, Фонд Флаг и Европейската инвестиционна банка. Активно включване в отделните сесии взеха представители на общините Габрово, Бургас, София, Ботевград, Лом и др.

Бяха обсъдени възможностите за финансиране на общински проекти чрез различните видове инструменти и по-конкретно програмата „Развитие на регионите“, отворените процедури на НДЕФ, свързани с училищата и детските градини, проекта Flag-FICET на Фонд Флаг за енергийна ефективност в общински сгради (вкл. ВЕИ върху култивирани общински депа, улично осветление, геотермална енергия и др.). Асен Гащаров (ЕИБ) представи в подробности условията на европейския инструмент за финансиране на дейности (в секторите устойчива енергия, жилищни сгради и обществен транспорт) за енергийна ефективност ELENA, които набира популярност и у нас, като грантовете достигат 90%.

В края на деня бе обявена българската национална платформа за климат и енергия, която цели да обедини представители на отделните йерархични административни нива (държавни и местни власти) и заинтересовани лица в постоянен форум за многостепенно управление и диалог. В тази връзка инж. Ивайло Алексиев допълни, че освен многостепенното управление е необходимо да се обърне внимание и на многостепенното планиране в сферата, за да се постигат реални резултати.

Паралелно от основната конференция в рамките на събитието се състояха множество сесии, дискусионни форуми, обучителни семинари като:

  • Преминаването към съфинансиране от страна на собствениците при изпълнението на националните програми за сградно обновяване;
  • Финансови инструменти в подкрепа на нови енергийно ефективни сгради;
  • Добри практики отвъд океана: политики и мерки за декарбонизация на сградния фонд;
  • Среща по проект Tandems, свързан с популяризирането на добри практики за инициирането на енергийни общности сред гражданите;
  • Еднодневен обучителен семинар за енергийни общности, организиран с подкрепата на Energy Communities Repository по инициатива на Европейската комисия;
  • Специализирано строително изложение;
  • Семинар по програмата за ВЕИ за домакинствата;
  • Семинар за енергийни одитори;
  • Семинар за обновяването на съществуващите сгради;
  • Детски празник „Вдъхновение за къщата на бъдещето“ на 1-и юни.

Повече информация за събитието може да намерите на eneffect.bg и ecoenergy-bg.net, както и да следите Фейсбук каналите тук и тук.