News

31.05.2023,

Най-големият регионален форум за енергийна ефективност в Словакия събра повече от 250 специалисти от Централна и Източна Европа

Директорът на АУЕР Ивайло Алексиев бе сред номинираните за „Енергиен шампион“ на региона

В периода 22-25 май 2023 г. в Шаморин, Словакия се проведе най-голямото регионално събитие за енергийна ефективност в региона на Централна и Източна Европа - C4E Forum. Четвъртото поредно издание на инициативата бе организирано от международната инициатива Renovate Europe („Да обновим Европа“) с помощта на местния партньор „Сгради за бъдещето“ – Словакия и бе открито лично от президента на Словашката република Зузана Чапутова. Основните теми, на които бяха посветени дискусиите, бяха енергийната сигурност, възстановяването на Украйна и политиката на ЕС в областта на енергийната ефективност, с фокус върху текущите инициативи REPowerEU и Fit-for-55. Събитието определи и „Енергиен шампион“ на региона – чешкият заместник-министър на околната среда Ян Криж за приноса му към изпълнението на изключително успешните национални програми за сградно обновяване, включително текущата “Nová zelená úsporám” („Нови зелени спестявания“).

Сред седемте номинирани беше и изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие инж. Ивайло Алексиев за успешното провеждане на обществените консултации за Дългосрочната национална стратегия за сградно обновяване и активното му професионално участие във всички публични дискусии по темата.

„Въпреки че регионът постига безспорни успехи, все още е много трудно да осигурим пълни и достоверни данни за пълноценно енергийно планиране. Затова е необходимо да продължаваме да работим в тази посока, защото без добро планиране не можем да очакваме добро изпълнение“, каза инж. Алексиев по време на церемонията по награждаването.

Сред повече от 250 участници в събитието, българската група включваше 11 представители на някои от най-активните неправителствени и професионални организации, работещи в областта на устойчивата енергия – Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, Хабитат България, БАИС, Алианц за енергийна ефективност, Кнауф Инсулейшън и др. В Европейската година на уменията, семинарът на ЕнЕфект „nZEB Ready“ (“Готови за нулевоенергийни сгради”), посветен на обученията и демонстрациите за енергийна ефективност, бе едно от най-посетените и запомнящи се събития в програмата на форума. ЕнЕфект спечели и наградата за най-добър постер - на тема „Многостепенно управление и участие на местните власти в политиките за климат и енергия“. Българските представители се включиха в семинари по различни теми като ролята на сградното обновяване за ограничаване на енергийната бедност, ролята на договорите с гарантиран резултат, развитието на сертификатите за енергийните характеристики на сградите, възможностите за развитие и подкрепа на бюра за обслужване на едно гише за участие в програмите за сградно обновяване и др.
„C4E е едно от ключовите събития в областта на енергийната ефективност за региона, а вече и не само за него“ – каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. „В настоящата ситуация, която изисква много решителни и смели политически действия, няма как те да бъдат обосновани без участието на специалистите, и именно това е най-важната функция на такива събития“.

81a45408165d40861482f700b9033412.jpg

В контекст, в който новите Директива за енергийната ефективност и Директива за енергийните характеристики на сградите са вече във фазата на тристранните преговори и окончателното им приемане се очаква още тази година, форумът C4E беше чудесна възможност за заинтересованите страни да проследят как продължава този изключително важен процес. Заедно с това, инициативата даде възможност да се обсъди дали средствата от REPowerEU са адекватно пренасочени към мерки за енергийна ефективност, както и да се идентифицират възможности и средства за прозрачното управление на ресурсите по очаквания Климатичен и социален фонд. Тези теми ще са във фокуса и на следващото голямо събитие в областта – Европейските дни на устойчивата енергия в Брюксел (20-22 юни).

Източник: 3e-news