News

27.09.2023,

ББР ще подпомага домакинствата да получат финансиране за преминаване към възобновяеми източници

Гражданите ще могат да се възползват от необезпечени кредити от търговските банки - партньори по програмата

Българската банка за развитие (ББР) стартира нова програма за подпомагане на домакинствата, които кандидатстват за замяна на енергийните си източници на твърдо гориво (печка, котел, камина или друг) с възобновяеми по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Благодарение на гаранцията, осигурена от ББР, гражданите могат да получат необезпечени кредити от търговските банки - партньори по програмата.
Изискването е да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници", изпълнявана от Министерството на енергетиката.

С новата мярка на банката гражданите ще могат да получат целево мостово финансиране до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, както и за необходимите системи за съхранение на електричество (батерии). По програмата ще бъдат отпускани и заеми до 3 хил. лв. за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

ББР осигурява достъп на гражданите до необходимия им заемен ресурс, с който да стартират изпълнение на проектите, тъй като изплащането на безвъзмездното финансиране ще става след реализиране на инвестицията в слънчевите системи или инсталации.

Заемите ще са до 5 години, с възможност за до 12-месечен гратисен период. Не се изисква самоучастие или вещно обезпечение в полза на банките-партньори на ББР.

Кредитите ще се отпускат от търговските банки в страната, които сключат гаранционни споразумения с ББР. Те следва да заявят интерес за участие в програмата до 26 октомври 2023 г.

Подробна информация за Процедура "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници", изпълнявана от Министерството на енергетиката, е публикувана тук.

Източник: Dir.bg