News

20.04.2024,

Проектът EN-TRACK завършва успешно, проправяйки пътя за бъдещи инвестиции в енергийна ефективност

Проектът EN-TRACK, подкрепен от програма „Хоризонт 2020“, официално приключва, след като създаде платформа за повишаване на инвестициите в енергийна ефективност (ЕЕИ) в Европейския съюз. През тригодишната си продължителност проектът EN-TRACK разработи оперативно съвместима екосистема от данни и инструменти в подкрепа на вземането на информирани решения при обновяването на сгради.

Използвайки съществуващите инфраструктури, EN-TRACK подобри интеграцията и анализа на различни набори от данни, като ги направи съвместими с други големи бази данни и инструменти. Този напредък доведе до по-ясно, по-бързо и по-прозрачно вземане на решения, като по този начин се намали рискът пред инвестициите в енергийната ефективност на сградите.

Постижения

- EN-TRACK беше приета като официална платформа от ICAEN за мониторинг на всички обществени сгради в Каталуния до 2028 г.

- Стратегически споразумения: Проектът осигури 11 споразумения за сътрудничество с големи собственици на сгради и 5 с финансови институции, което демонстрира доверие и полезност на възможностите на платформата.

- Стоян Данов, координатор на проекта, сподели вижданията си за бъдещето на проекта: "Предвижда се бъдещата експлоатация на EN-TRACK да продължи чрез използването му от настоящите партньори в Испания и България и чрез насърчаване на използването му посредством споразумения за сътрудничество с бъдещи партньори и потребители."

За EN-TRACK
Финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", EN-TRACK създаде оперативно съвместима екосистема от данни, която подкрепя мащабируеми и ефективни инвестиции в енергийна ефективност на сгради в цяла Европа. Проектът улеснява ангажираността на финансовия сектор, като предоставя надеждни и приложими данни, които са от съществено значение за инвестиционните и оперативните решения, свързани с енергийната ефективност на сградите.

Този проект е финансиран от програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" на Европейския съюз по Споразумение за безвъзмездна помощ № 885395.

За контакти:
Уебсайт: https://en-track.eu/  
X: https://twitter.com/en_trackh2020 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/en-trackh2020/