News

09.07.2024,

Климатичните политики като възможност за инвестиции в развитие на градската среда

Как мисиите на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни градове и адаптация към изменението на климата стимулират взаимодействието между централната и местните власти и развитието на работещи инвестиционни модели?

Министерство на околната среда и водите съвместно с Министерството на енергетиката, НСОРБ, Коалиция за климата и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект организират международна конференция „Климатичните политики като възможност за инвестиции в развитие на градската среда“, част от съпътстващата програма на 61-ата сесия на Междуправителствения панел по изменение на климата. Събитието ще се проведе на 30-и юли 2024 г. от 10:30 ч. в хотел Милениум, София, зала „Да Винчи 2“, като участие в него ще вземат министъра на околната среда и водите Петър Димитров, министъра на енергетиката Владимир Малинов, кметовете на Столична община, Бургас, Габрово, Троян и др. 

В контекста на основната тема на 61-ата сесия на Междуправителствения панел по изменение на климата – „Градове и климат “, целта на събитието ще бъде да изготви и представи нарочна декларация за необходимостта от осигуряване на необходимия ресурс и правомощия на местните власти за провеждане на собствени политики и привличане на инвестиции в решения за устойчиво градско развитие.

Програмата на събитието можете да намерите тук, а за участие се изисква предварителна регистрация тук.