News

Сертифицирани дизайнери на пасивни къщи в ЕнЕфект

30.07.2013,

image/jpeg

В екипа на ЕнЕфект вече има официално сертифициран дизайнер на пасивни къщи. След успешно преминат курс и положен изпит, инженерът по отоплителна, вентилационна и климатична техника Александър Станков се сдоби със сертификат от Институт „Пасивна къща” – Дармщат, Германия, даващ правото да проектира пасивни къщи. Успоредно с него, партньорите на ЦЕЕ ЕнЕфект от архитектурно студио СолЕр също могат да се похвалят със сертифициран дизайнер - архитект Иглика Люцканова. Арх. Люцканова е партньор по много от успешните проекти на Центъра за енергийна ефективност и има основни заслуги за реализирането на проекта за строителство на пасивната детска градина „Слънце” в гр. Габрово.

Двамата вече сертифицирани дизайнери отдавна познават пасивните къщи, а тази новина е още една стъпка в усилията на ЕнЕфект да наложи тази добра практика у нас. През последните години екипът на ЕнЕфект и неговите партньорите от СолЕр полагат усилия и придобиват все по-голям опит при анализите и проектирането на нискоенергийните и пасивни сгради. Знанията и уменията, с които разполагат, дават възможност да се оценят енергийните характеристики на бъдещите сгради чрез детайлно изследване на топлозагубите от ограждащите елементи и топлинните мостове, ефективността на вентилационните и отоплителни инсталации, въздухопропускливостта на сградната обвивка, топлопритоците от слънчеви печалби, ефективността на засенчващите устройство през лятото и други важни за оценката на енергийната ефективност на сградите показатели. Заедно с това, те са основна част от екипа, който работи по международните проекти на ЕнЕфект като PassREg, EuroPHit, BUILD UP Skills и др., в партньорство с някои от най-големите и утвърдени изследователски институции в Европа.