News

Среща на националните координатори на БИС (BISE)

27.03.2007,
На 9 юни 2006 г. в Будапеща се проведе среща на националните координатори на БИС. Процесът БИС е инициатива на европейските общини за повишаване на енергийната ефективност чрез по-добра интеграция за устойчива енергия.  Програмата на срещата включваше:

- мониторинг на националните процеси в страните, участващи в БИС, и обсъждане на предимствата и пречките в хода на осъществяването им;

- подготовка на Третия форум БИС, Рига, 25-27 октомври 2006 г.;

- представяне и обсъждане на комуникационни въпроси (уеб-страница, вестник и др.);

- финансиране на процеса БИС и на проекти в рамките на БИС (BISEness Council, MODEL и др.);

- сътрудничество с други инициативи.

От българска страна в срещата участваха националният координатор на БИС Здравко Генчев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, и координаторът на общинската мрежа ЕкоЕнергия Калинка Накова, член на виртуалния секретариат на БИС.