News

Обучения на БАИС по "Енергийна ефективност"

17.10.2017,

В изпълнение на годишната програма на „Българска асоциация за изолации в строителство“ (БАИС), Асоциацията ще проведе обучения, ориентирани към дейността и експертизата на участниците в строително-инвестиционния процес.

В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в обучителен курс по работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/, насочен към участниците в строително-инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, надзорници, пожарникари и представители на общините. Темата на курса е „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Курсът се предвижда да протече в рамките на четири астрономически часа и да се проведе в градовете София, Пловдив и Бургас през месец ноември 2017 г., както следва:

2 ноември 2017 г.  от 13.30 ч. – гр. София, бул. Христо Смирненски 1 /вход откъм бул. Драган Цанков/, сграда на КИИП, ет.4, заседателна зала

9 ноември 2017 г. от 13.30 ч. – гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бул. "Освобождение" № 32, ет. 4, зала на КИИП

16 ноември 2017 г. от 13.30 ч. – гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 152, ет.1, офис 3-4, зала на КИИП

Такса участие: 60 лв. с включено ДДС /за 1 обучение/


Вижте повече на сайта на БАИС