News

Проект LABEL 2020: Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите

21.10.2019,

image/jpeg

В България проектът се изпълява от Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" (ЧИЕЦ) и се финансира по програма Хоризонт 2020 на ЕС. В него участват общо 20 организации от 16 европейски държави с координатор Австрийската енергийна агенция. Продължителността му е от 1 юни 2019 г. до 30 ноември 2022 г.
Целта на проекта е да подпомага потребителите и професионалните купувачи, търговците на дребно, производителите и доставчиците на електроуреди, институциите, отговарящи за политиката, публичните власти и администрацията в подготовката, правилното прилагане и ефективното използване на новите етикети за енергийна ефективност от март 2021 г.

Изключително важно е преходът от старата към новата система на етикетиране да протече гладко за всички заинтересовани страни. Това ще се постигне чрез подготовката и координирането на национални кампании за популяризиране на новите етикети за енергийна ефективност.

Проектът LABEL 2020 включва четири етапа в периода 2019-2022 г., които се състоят основно от дейности по разпространение на информационни материали и услуги.

Повече информация може да откриете ТУК