News

ЦЕЕ ЕнЕфект взе участие в заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

02.12.2019,

image/jpeg

В качеството си на председател на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, заместник областният управител на Перник инж. Васил Павлов проведе заседание на съвета, в което взеха участие представители на общините, териториалните структури, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”.

Общините Радомир, Брезник и Ковачевци представиха изпълнените мерки, залегнали в общинските им планове за енергийна ефективност, както и програмите и проектите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и горива.

В последната точка от заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие бе представена презентация от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. Тема бе „Местните власти – основна движеща сила по пътя към енергийния преход". Неправителствената организация очерта ролята на държавата и общините за успеха на програмите за енергийна ефективност. По данни на ЕнЕфект в момента България отделя близо 120 млн. лв. за енергийни помощи, които се използват за закупуването на дърва и въглища, като в същото време финансира общински програми за подобряване на чистотата на въздуха на стойност над 100 млн. лв.

Въпреки, че през последните години е постигнат напредък, най-вече чрез Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, българските домакинства продължават да са най-неефективни и енергийно бедни в Европа. Страната ни има ограничен достъп и до съвременни енергийни ресурси.