News

Представяне на европейската кампания Дисплей в списание 'Детайли'

13.11.2006,

 “Детайли” е списание за архитектура, строителство и дизайн, издание на “QM детайли” ООД. Основна тема на последния му брой от 2006 г. е енергийната ефективност. Засегнати са въпроси, свързани със законодателството в областта на енергийната ефективност и по-конкретно нормативната уредба на енергийната ефективност в архитектурата.

Една от статиите е посветена на “Дисплей, кампания на мрежата Енержи-Сите, асоциация на европейски местни власти, за повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради, като средство за противодействие на нежеланите промени в климата на планетата”. Статията запознава читателите със самата кампания и с включването на българската Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия като колективен участник в нея.

В статията се дава информация за предстоящото въвеждане на нови елементи в кампанията, които ще са в помощ на всички общини участнички – появата на нова специализирана секция “Помощен център” на страницата на кампанията в интернет, както и ново софтуерно средство, което ще дава възможност на участниците да правят бързи оценки на състоянието на своите сгради и да получават съвети за конкретни мерки, чието изпълнение може да доведе до подобряване на енергийните характеристики на сградите.

Участието на българските общини в кампанията е изключително ползотворно, тъй като  срещу минимални разходи на време и финансови средства общините могат да получат приблизителни оценки на ефективността на потреблението на енергия и вода във всички свои сгради. Тези оценки са една отлична основа за изготвянето на годишните и дългосрочните енергийни програми по смисъла на Закона за енергийната ефективност, като същевременно могат да служат за разкриване на резервни възможности за подобряване на използването на вода и за намаляване на емисиите на парникови газове.

За повече информация по кампанията Дисплей:
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Зоя Гюрова,
Координатор на проекта
Тел. 02/963 17 14
www.display-camaign.org