News

Мерките за енергийна ефективност са разумното решение за изхода от кризата

30.04.2020,

image/jpeg

Традиционната конференция на ЕкоЕнергия събра по нетрадиционен начин близо 90 участника и изпрати ясно послание към изпълнителната власт

„Поздравления за всички вас, които дръзнаха да повдигнат една изключително важна тема, към която точно по време на криза трябва да подходим много сериозно. Вместо да чакаме да се случи нещо, което със сигурност ще се случи след коронавирус пандемията, трябва да мислим и работим иновативно, за да може политиката за енергийна ефективност да бъде инструмент, който местните власти успешно и стабилно ще използват.“

С тези думи днес кметът на Габрово и председател на Управителния съвет на „ЕкоЕнергия“ Таня Христова се обърна към участниците в ХХII конференция на общинската мрежа под надслов „Климат и енергия: стратегическа рамка, финансови механизми и техническа подкрепа за местните власти“. Традиционното събитие на организацията тази година се състоя под формата на онлайн семинар, в който се включиха близо 90 представители на общините, бизнеса, институции на централно, регионално и местно ниво.

Конференцията акцентира върху ролята и възможностите за общините в енергийния преход, стратегиите за обновяване на сградния фонд и системите за енергиен мениджмънт. Бяха обсъдени перспективите в полза на местните власти в контекста на националния интегриран план за климат и енергия до 2030 г.

Според зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков България си е поставила за цел да постигне 27-процентна енергийна ефективност до 2030 г., като за целта ще трябва да се ангажира и голям дял от частния сектор.

„Очакваме от общините да създадат възможност за всеки един инвеститор, който желае да произвежда възобновяема енергия, максимално бързо да придвижва проекта си – отбеляза Станков. – Насърчаваме общините да започнат да произвеждат енергия, не само да консумират. Целим да бъдат създадени енергийни общности – производител на възобновяема енергия, който няма нужда от нея в момента, да може да я сподели с друг участник на пазара, като за това спомага и улесненото законодателство.“, допълни зам.-министърът. Заместник-министър Станков сподели и новините около напредъка на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“: вече приключва оценяването на над 100 подадени предложения по процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", а в най-скоро време се открива процедура „Използване на геотермалната енергия“, към която надеждата е също да има голям интерес.

Не по-малък интерес предизвика представянето на Националната стратегия за обновяване на съществуващия сграден фонд от изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, който наблегна на изключително високите цели както към обхвата, така и към енергийните параметри на конкретните проекти. Това означава както необходимост от изграждане на местен професионален капацитет, така и сериозна подкрепа за местните власти за комуникация с гражданите и контрол върху изпълнението на проектите. За тази цел се предвижда специален компонент за техническа подкрепа към предвидения нов Декарбонизационен фонд, който се очаква да концентрира средства от различни източници за финансиране на програми, насочени към конкретни сектори от националния сграден фонд.

Експерти от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект представиха серия от инструменти в областта на енергийното планиране и енергийния мениджмънт, разработени по проектите „Нашите сгради“ и “MEMS”, които се доказват като изключително полезни при разработването на краткосрочни и дългосрочни програми за енергийна ефективност и конкретни инвестиционни проекти. В това число влиза и изцяло новата онлайн система за енергиен мениджмънт и моментално графично визуализиране на справки за енергийното потребление, която ще е свободно достъпна за членовете на ОМЕЕ ЕкоЕнергия. Не на последно място, беше обърнато внимание на възможностите за безвъзмездна финансова подкрепа за разработване на общински инвестиционни стратегии по инициативата EU City Facility, на която ще бъде посветен следващия уебинар на Мрежата.

С презентациите, изнесени по време на събитието на ЕкоЕнергия можете да се запознаете на http://www.ecoenergy-bg.net/bg/menu2/events/conference…


image/jpeg

image/jpegimage/jpeg
image/jpeg