News

Защо и как да обновяваме съществуващите жилищни сгради?

19.10.2020,
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с ЕкоЕнергия и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ постави началото на безплатен учебен уебинар за домоуправители и общински специалисти, който се провежда в онлайн платформата Zoom всеки четвъртък от 17:30 ч. Стартът бе даден на 22-и октомври, а регистрацията е достъпна чрез уебсайтовете и Фейсбук страниците на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия. Обучението представя на участниците информация по най-важните теми, свързани с управлението на процеса на сградно обновяване, контрола върху качеството на строителните дейности, техническите изисквания към сградните компоненти, икономическата рентабилност, комфорта и здравословните условия на живот. Към момента регистрираните участници са повече от 120, а лекциите продължават до 3-и декември 2020 г.

Обучението е логично продължение на серията проекти за надграждане на знания и умения за проектиране и изпълнение на почти нулево-енергийни сгради, които ЕнЕфект изпълнява по програма Хоризонт 2020, полезни както за общините, така и за строителните специалисти:

CraftEdu: разработване на учебни програми по 8 професии, свързани постигането на оптимални енергийни характеристики на сградите. Чати от модулите „Дограма и стъклопоставяне“ и „Хидроизолации“ ще бъдат използвани в обучението;

BUSLeague: внедряване на общоевропейска рамка за признаване на квалификацията на строителните работници и специалисти и надграждане на успешните методи и техники за обучение;

INSTRUCT: разработване на оперативна рамка и набор от услуги, обслужващи ново поколение квалифицирани и сертифицирани работници с развитие на дигитални умения. В България проектът ще способства провеждането на събития в областта и създаването на регистър на професионалните умения за работещите в строителството;

nZEB Roadshow: стимулиране на търсенето на квалифицирани строителни работници и специалисти за строителство на почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС) чрез организирани на мащабни публични събития в градове в цялата страна.

В допълнение, на 06.11.2020 г. от 11:00ч. ще се проведе онлайн видео конференция на тема „Вълната от саниране – пътят към неутрално въглеродна Европа“.

На събитието ще участват г-жа Кадри Симсон – еврокомисар за енергетика, г-н Томислав Дончев – вицепремиер на Република България, г-н Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ. Участие ще вземе и д-р Драгомир Цанев – изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, който ще обсъди ролята на професионалното образование и обучение и комуникацията с крайните потребители в прехода от програми за обновяване към устойчиви дългосрочни политики.

Конференцията се организира от г-жа Искра Михайлова – замeстник-председател на политическата група „Обнови Европа“.

Можете да се регистрирате на официалния сайт на събитието: www.iskramihaylova.eu/renovate

Повече информация за проектите може да намерите на адрес http://www.eneffect.bg/.