News

Към формулиране на ясни политики и мерки за преодоляване на енергийната бедност в България

10.11.2020,

Във връзка с провежданите реформи в енергийния сектор и в контекста на актуалната европейска проблематика през последните години, в България все по-често се поставя във фокуса на общественото внимание т.нар. „енергийна бедност“. 

ЕкоЕнергия и ЕнЕфект стартираха два нови проекта по програма Хоризонт 2020, посветени на борбата с енергийната бедност – „Energy Measures“ and „ComAct“, като по време на ежегодната конференция на ЕкоЕнергия бяха анонсирани и възможности за мониторинг на потреблението и  подкрепа на обновяването на жилищни сгради, като най-устойчиво решение на този проблем.

Предвид липсата на дефиниция и на ясни параметри на проблема, все повече се налага необходимостта от по-широко обществено обсъждане и стимулиране на професионален и политически интерес към темата. В тази връзка, в началото на ноември бе проведен онлайн дебат за климатичната неутралност и енергийната бедност, организиран от Американския университет в България. Във стимулиращата кръгла маса участие взеха експерти от ЕнЕфект, участници от представителството на ЕК в България, Институт за структурни изследвания от Варшава, Полша, представители на регионални енергийни агенции, институти и неправителствения сектор. Енергийната бедност бе засегната като тема от ЕнЕфект и на втория семинар от още един проект по Хоризонт2020 - Odyssee-Mure, в който фокусът бе поставен върху българските политики за енергийна ефективност.  В 4 различни сесии бяха обсъдени конкретни препоръки за борбата с енергийната бедност, опитът на община Бургас и на Столична община за справяне със замърсеността на въздуха, тенденции и политики за енергийната ефективност в България, както и други държави в ЕС.

Сериозното отражение на дълбокото енергийно обновяване и зеленото финансиране в борбата срещу енергийната бедност бяха във фокуса и на провелия се на 27 ноември уебинар Comprehensive solutions to Energy Poverty, част от международната инициатива SMARTER Finance for Families, в която ЕнЕфект и ЕкоЕнергия също имат активно участие и с програмата „Зелен дом & Зелена ипотека“.