News

10.01.2021,

ЦЕЕ ЕнЕфект стартира нов проект CONGREGATE заедно с 5 организации от 4 държави

Ползотворните резултати от успешно завършения проект „Нашите сгради“ (EUKI) доведоха до полагането на основите на ред надграждащи инициативи. Една от тях бе стартиралия по-рано тази година проект MEMS, свързан с въвеждането на инструменти за енергиен мениджмънт за нуждите на енергийното планиране в общините. Устойчивото управление на енергията е неразривно свързано и с обновяването на сградния фонд, върху което е фокусирана усърдната работа на ЦЕЕ ЕнЕфект и ЕкоЕнергия по стартиращия проект CONGREGATE. 

Проектът CONGREGATE ще подпомага действията, свързани с климата на местно ниво, като се изпълнява в 5 държави в Централна и Югоизточна Европа. Първата част от дейностите е свързана с комуникационна кампания в подкрепа на обновяването на сградния фонд, като целта е да бъдат активно въвлечени представители на местните общности, власти и бизнеса, за да се осигури трайно и устойчиво осъществяване на заложените планирани резултати в дългосрочните стратегии за обновяване, приети във всяка държава. Сред предвидените дейности са и технико-икономически проучвания за енергийни кооперативи в българските общини.

Партньори в CONGREGATE са INZEB (Гърция), SEVEn (Чехия), ProNZEB (Румъния), Факултетът по строителство от Загребския университет (Хърватия), като от България това са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Центърът за изследване на демокрацията.

Проектът се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия.