News

28.05.2021,

Проекти за надграждане на знания и умения за проектиране и изпълнение на почти нулево-енергийни сгради

На 27 май се проведе първият от серия уебинари, посветени на енергийната ефективност и уменията в устойчивото строителство, на който бяха обсъдени текущи дейности и по няколко от инициативите в тази насока, по които от ЦЕЕ ЕнЕфект активно се работи:

CraftEdu: разработване на учебни програми, свързани постигането на оптимални енергийни характеристики на сградите. Вече има разработени 4 курса на български, свързани с основните принципи на почти нулево-енергийната сграда (ПНЕС), както и курс за монтажници на прозоречни системи, на хидроизолации в строителството, и на ОВК инсталации. Те могат да бъдат открити на портала на проекта: https://database.craftedu.eu/bg.

BUSLeague: внедряване на общоевропейска рамка за признаване на квалификацията на строителните работници и специалисти и надграждане на успешните методи и техники за обучение. Проектът предвижда разработването на мобилно приложение BUSapp, което да надгражда върху BUILD Up Skills advisor-apр, чрез обединяване на база данни, редица микро-обучения онлайн, както и функционалност за издаване на цифрови карти с умения, което да стимулира обучението на строителни работници по темите на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия. 

Можете да прочетете два от изготвените доклади на английски език:

- Доказани методи за признаване на умения в сферата на енергийната ефективност 

- Доклад от етнографско проучване върху признаването на квалификацията за умения в сферата на енергийна ефективност

INSTRUCT: разработване на оперативна рамка и набор от услуги, обслужващи ново поколение квалифицирани и сертифицирани работници с развитие на дигитални умения. 
Можете да се запознаете със завършения по проекта доклад, който потвърждава връзката между повишените знания и умения на квалифицирани строителни работници и постигнатите на практика енергийни характеристики и качество при изпълнение на проекти за енергийна ефективност в сградния сектор тук.

nZEB Roadshow: стимулиране на търсенето на квалифицирани строителни работници и специалисти за строителство на почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС) чрез организирани на мащабни публични събития в градове в цялата страна. 

Пълен запис на уебинара можете да откриете тук.