News

15.06.2021,

Към конкретни действия за справяне с енергийната бедност в Бургас

През следващите две години в община Бургас ще се проведат редица инициативи, които директно ще подпомогнат заинтересовани граждани в подготовката и прилагането на мерки за енергийна ефективност. Те включват енергийни обследвания на многофамилни сгради, директна подкрепа за прилагане на нискобюджетни енергоспестяващи мерки в домакинства, и проучвания на потреблението на енергия от домакинствата преди и след изпълнението на мерките. 

В общината вече са идентифицирани 4 сгради, които са получили одобрение за обновяване, като скоро предстои да бъде извършен енергиен одит. След провеждане на консултации с председатели на сдружения на собственици има определени и 40 домакинства, където ще бъдат инсталирани умни системи за мониторинг на микроклимата. А за повишаване на осведомеността и оказване на подкрепа на гражданите, предстои откриването и на енергиен център в града, в който заинтересованите граждани да могат да получават информация и консултации за подготовката и прилагането на мерки за енергийна ефективност. 

Тези действия са част от съвместната работа на ЕкоЕнергия, ЦЕЕ ЕнЕфект и общините Бургас и Габрово в подкрепа на изпълнението на проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и намаляване на широкоразпространената в България енергийна бедност.

Предвижда се и провеждането на серия от изследвания за ефекта от енергоспестяващите мерки върху домакинствата, с които да се докаже необходимостта от допълнителни инвестиции за обновяване на жилищните сгради. 

Дейностите се осъществяват с помощта на проектите EnergyMeasures и ComAct по програма Хоризонт 2020 на ЕС и CONGREGATE на Европейската климатична инициатива.